Oferta.

N-Projekt Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski przygotowuje na zlecenie Inwestora wielobranżowe dokumentacje techniczne:

 • obiektów kulturalnych
  (np. kina, sale koncertowe, domy kultury),
 • budynków szkół i instytucji badawczych
  (np. przedszkola, żłobki, szkoły, budynki szkół wyższych i placówki badawcze, laboratoria),
 • budynków biurowych, handlowo-usługowe, gastronomicznych
  (np. banki, urzędy, centra handlowe, sklepy, restauracje),
 • budynków przemysłowych i magazynowych
  (np. fabryki, warsztaty, magazyny),
 • budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
  (np. domki jednorodzinne, hotele, internaty, domy opieki społecznej),
 • obiektów sportu i rekreacji,
  (np. hale gimnastyczne i sportowe, boiska wielofunkcyjne, piłkarskie, stadiony wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą),
 • adaptacje projektów typowych,
 • projekty remontów, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów
  (w tym obiekty będące pod ochroną służb konserwatorskich),

a także

 • inwentaryzacje budowlane,
 • koncepcje,
 • ekspertyzy i opinie techniczne,
 • wizualizacje projektów,
 • nadzory podczas procesu budowlanego.