Formalności.

N-Projekt Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski oferuje pomoc z uzyskaniu wszelkich formalności za Klienta np.:

  • decyzji o warunkach zabudowy, wypisu z planu miejscowego,
  • warunków od gestorów sieci,
  • wszelkie uzgodnienia z instytucjami (np. Wojewoda Mazowiecki, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski),
  • rzeczoznawcami (np. do spraw sanitarno higienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
  • uzyskiwanie ewentualnych odstęp od przepisów prawa celem wydania pozwolenia na budowę,
  • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
  • rejestracja dziennika budowy.